Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

8007 32e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

November 11 2019

2934 62f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
8185 fb20 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

November 04 2019

4257 98fb
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

October 29 2019

Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

October 25 2019

2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

October 18 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaturquoise turquoise
Reposted fromshakeme shakeme viaturquoise turquoise

October 02 2019

2480 15d2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 26 2019

2796 e7b3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

September 24 2019

7326 836c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

September 20 2019

September 19 2019

Reposted fromfantasymy fantasymy
Reposted fromfantasymy fantasymy

September 03 2019

4934 f17f
Reposted frompanikea panikea viafantasymy fantasymy
Nie planuję dlatego, że… mnie to nudzi. Ja nie lubię życia pod kartkę w kalendarzu. Wolę jak to zdarzyło mi się w listopadzie, planować wyjazd do Łodzi, kliknąć „kup bilet” i usłyszeć od mojego głosu rozsądku (czyt. mojego mężczyzny), że przecież „masz wtedy egzamin!”. (...) Lubię w sobie to roztrzepanie i jakoś tak smutno byłoby mi bez niego. Spontaniczność to jest to, co sprawia, że chce się żyć. Bo według mnie, nie ma niczego lepszego niż budzić się o poranku i nie być pewnym niczego.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viafantasymy fantasymy
7879 e8a5 500
Reposted fromthetemple thetemple viaKryptonite Kryptonite

June 17 2019

8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium

May 29 2019

6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 19 2019

9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaturquoise turquoise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl