Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

4934 f17f
Reposted frompanikea panikea viafantasymy fantasymy
Nie planuję dlatego, że… mnie to nudzi. Ja nie lubię życia pod kartkę w kalendarzu. Wolę jak to zdarzyło mi się w listopadzie, planować wyjazd do Łodzi, kliknąć „kup bilet” i usłyszeć od mojego głosu rozsądku (czyt. mojego mężczyzny), że przecież „masz wtedy egzamin!”. (...) Lubię w sobie to roztrzepanie i jakoś tak smutno byłoby mi bez niego. Spontaniczność to jest to, co sprawia, że chce się żyć. Bo według mnie, nie ma niczego lepszego niż budzić się o poranku i nie być pewnym niczego.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viafantasymy fantasymy
7879 e8a5 500
Reposted fromthetemple thetemple viaKryptonite Kryptonite

June 17 2019

8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium

May 29 2019

6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 19 2019

9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaturquoise turquoise

May 16 2019

2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaoxygenium oxygenium
5681 fb1f 500
Reposted fromidiod idiod viatobecontinued tobecontinued

May 10 2019

9082 b8b1 500

February 22 2019

Reposted fromspring-flow spring-flow

February 21 2019

4292 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 27 2018

7683 35bf
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 21 2018

7683 35bf
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 11 2018

3749 e08e
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

October 10 2018

3760 d5d9
Reposted fromipo ipo viaahora ahora

October 09 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
Reposted fromsilence89 silence89 viaoxygenium oxygenium
3404 aa63 500
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl